Welkom op de website van Wijkvereniging Huiswaard

Wijkvereniging Huiswaard is opgericht op 21 november 1972. De wijkvereniging organiseert al meer dan veertig jaar activiteiten. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, het algemeen bestuur telt meer leden.

De bestuursleden kunnen rekenen op de steun van heel veel vrijwilligers. Dankzij hun belangeloze inzet zijn er veel succesvolle en afwisselende activiteiten georganiseerd. De wijkvereniging werkt samen met diverse personen en organisaties in Huiswaard, zoals de wijkagent, de wijkmeester, de wijkraad, de gemeente en De Wering. Onze inkomsten krijgen we via subsidies en de jaarlijkse contributie. Het bestuur verantwoordt zich in de algemene ledenvergadering met een jaarverslag en een financieel overzicht. Deze vergadering is openbaar, alle leden zijn dus welkom. De bestuursvergaderingen vinden meerdere malen per jaar plaats; deze zijn niet openbaar. Sinds dit jaar heeft de wijkvereniging Huiswaard een eigen kantoorruimte in het gebouw van het Clusius College aan de Drechterwaard 16 in Alkmaar. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze vereniging. Geef uw naam en adres door aan onze medewerkers op kantoor en voor € 5 bent u een jaar lang lid.

Zelf ideeën inbrengen of meedoen?

Heeft u iets te melden aan het bestuur of heeft u een leuk idee voor de wijk? Neem dan contact met ons op. Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie? Laat ons dat ook weten. Een plaats in het bestuur is een zinvolle vrijetijdsbesteding en leidt tot veel en uiteenlopende contacten met andere wijkbewoners.

Nieuwe stichting

Begin 2013 heeft de wijkvereniging een stichting opgericht onder de naam Rekere 2.0. Deze nieuwe stichting wil ruimte bieden aan allerlei initiatieven en activiteiten in de wijk. De basis daarvoor is het huidige schoolgebouw van het Clusius College aan Drechterwaard 16.

Laatste nieuws:

Maandag 27 juni, 19.30 – 21.30 Wijkavond ‘Beter gezond in Huiswaard’ in de Rekere

Breng uw ideeën en meningen in!

Presentatie uitkomsten bewonersenquête, bespreking met zorg- en hulpverlening in de wijk, plan van aanpak wijkvereniging Huiswaard

Klik hier voor meer informatie