28 juni 2016

Bewoners Huiswaard nemen zorg in eigen hand

Bewoners in de Alkmaarse wijk Huiswaard willen meer zelf gaan regelen aan hulp- en zorgverlening in de wijk. Onder regie van de wijkvereniging gaan ze daarvoor onder andere een eigen ‘Contactpunt’ starten en de verbetering van de woonomgeving versterken. Ook wordt de inzet van vrijwilligers in de wijk verder uitgebreid en alle informatie over zorg en welzijn in de wijk op één digitaal wijkplein beschikbaar gemaakt.

Dit bleek op een wijkavond van maandag 27 juni naar aanleiding van een in de april in Huiswaard gehouden bewonersenquête over gezondheidszorg en welzijn in de buurt. Circa zestig wijkbewoners en vertegenwoordigers van hulp en zorgdiensten en gemeente Alkmaar bespraken hier de plannen van de wijkvereniging naar aanleiding van de enquête-uitslagen.

(Zie artikel hieronder voor het enquêteverslag en de presentaties van de wijkavond)

27 juni III

Eenzaamheid en verkeer

De enquête, gehouden met ondersteuning van stichting ZONH[1],  bleek met name door oudere wijkbewoners ingevuld. Daarvan wonen er in Huiswaard ruim bovengemiddeld. Dit kleurde ook wel de uit de enquête blijkende hoofdproblemen. Zo is gebrek aan passend contact en eenzaamheid een belangrijk vraagstuk onder ouderen. En ook de leefbaarheid en toegankelijkheid van de directe leefomgeving.

Het verkeer in de wijk bleek daarbij een belangrijke bron van zorg voor de gezondheid. Zowel door overlast van rijdend als van stilstaand verkeer. Tijdens de wijkavond was dit dan ook een belangrijk punt van gesprek tussen bewoners en o.a. de wijkagent en de gebiedsconsulent van de gemeente.

Ook maken veel deelnemers aan de enquête zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende goede zorg als dat nodig is door ziekte en/of gebreken.

27 juni II

Veel bereidheid tot vrijwilligerswerk

Over de huidige zorgverlening in de wijk zijn de meeste invullers van de enquête zeer tevreden. Enkele opmerkingen waren er over onder meer de toegankelijkheid van sommige voorzieningen, ook per telefoon.

Veel van de deelnemers zeggen zelf ook al veel aan de eigen gezondheid te doen en dat belangrijk te vinden. Ook gaf ruim een kwart aan al vrijwilligers werk in of buiten Huiswaard te doen en was 17% van de invullers bereid om ook iets te gaan doen. De wijkvereniging wil ook die capaciteit graag verder aanboren. Daarvoor is wel een krachtige organisatie nodig

Meerdere malen kwam ook de informatievoorziening en uitwisseling tussen bewoners onderling en met dienstverleners en gemeente aan de orde. Veel bewoners gaven aan daar graag een wijkgerichte bundeling voor te zien.

27 juni

Contactpunt Huiswaard

Wijkvereniging Huiswaard wil met al aanwezige en deels ook nieuwe vrijwilligers meerdere punten uit de enquête aan gaan pakken. Voorzitter Ab Olie lichtte tijdens de bewonersavond de voornemens toe. Zo is de vereniging met een kerngroep van zes vrijwilligers in voorbereiding met het Contactpunt Huiswaard. Bewoners die dat nodig hebben kunnen hier per september terecht voor een praatje of voor ‘eerstehulp bij vragen’. De vrijwilligers van het Contactpunt helpen dan om de juiste informatie of oplossing voor de vragen te vinden. Een idee is ook om de cirkel van contacten rond het Contactpunt ook per straat of buurt in Huiswaard te gaan organiseren. Zodat er goede verbinding in de wijk versterkt wordt.

Logo Contactpunt Huiswaard

[1] ZONH: Zorgoptimalisering Noord-Holland; bureau voor ondersteuning van zorgontwikkeling ‘dicht in de buurt’

28 juni 2016

Enquêteverslagen ‘Beter gezond in Huiswaard’ en presentaties Wijkavond 27 juni 2016

In april jl. vond een bewonersenquête in Huiswaard plaats naar de beleving van gezondheid, zorg en welzijn.

De uitkomsten daarvan werden op maandag 27 juni gepresenteerd op een gehouden wijkavond hierover. Onderstaand vind u de samenvatting van de uitslagen, het volledige enquêteverslag en twee gehouden presentaties tijdens de wijkavond.

Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u terecht bij de wijkvereniging of bij Mart Stel van stichting ZONH die wijkvereniging Huiswaard tijdelijk ondersteunt bij de ontwikkeling van haar activiteiten op het gebied van welzijn en zorg. (m.stel@zonh.nl)

Samenvatting uitkomsten uit enquête ms090616

Uitkomsten bewonersenquête Beter Gezond in Huiswaard ms090616

Wijkavond ‘Beter gezond in Huiswaard’ ms210616

Huiswaard & Gezondheid in een aantal cijfers mszonh 230616

Mei 2016

Wijkavond: ‘Beter gezond in Huiswaard’

Presentatie en bespreking van de wijkenquête en uw suggesties voor verbetering

27 juni, 19.30 uur, Buurtcentrum De Rekere, Drechterwaard 16

In april jl. heeft Wijkvereniging samen met ZONH een wijkenquête gehouden naar de beleving van gezondheid, welzijn en zorg onder bewoners in Huiswaard.

De uitkomsten van de enquête zijn nu verwerkt. Op de bijeenkomst van 27 juni zullen we deze verder bekend maken.

Graag wil de wijkvereniging verder met de wijkbewoners in gesprek over het vervolg daarop. Oók samen met de professionele hulp- en zorgverlening voor de wijk. En met betrokkenen van de gemeente, van zorgverzekeraars en zorgkantoor en van andere organisaties.

Wat loop er al? En wat kan er mogelijk beter?

Wij hopen op uw komst.

Programma Wijkavond ‘Beter gezond in Huiswaard’

Vanaf 19.15 uur: Inloop en thee/koffie

19.30 uur: Welkom door Ab Olie en Mart Stel van de wijkvereniging en ZONH.

19.40 uur:  Presentatie en bespreking van de enquête. Mart Stel.

20.20 uur: Reactie van de wijkvereniging op de uitkomsten; wat doet de wijkvereniging al? Wat kan er mogelijk meer of beter? Ab Olie.

20.30 uur: korte pauze

20.40 uur: De gezondheid in Huiswaard in een aantal plaatjes en tabellen. Wat voegt dat toe aan de enquête? Mart Stel.

20.50 uur: Wat vinden de professionele hulp- en zorgverleners ervan? Uitkomst van een vragenronde. Bespreking.

21.20 uur: Hoe nu verder? Wat zijn wensen voor de toekomst? Wie kan wat doen?

21.3 0uur : Afronding met voor wie wil een drankje na.

Maart 2016

Beter Gezond in Huiswaard

Samen aan de slag voor goede zorg en welzijn in de wijk!

Zorg voor je zorg

Als je je gezond voelt, wil je dat graag zo houden en zoveel mogelijk voorkomen dat je ziek wordt. Soms zit dat tegen en ben je korter of langer ongezond. Dan ben je deels afhankelijk van hulp en zorg in de buurt, in je huis, straat en eigen wijk.

Als wijkvereniging horen we de laatste tijd vaker vragen van wijkbewoners over hun gezondheid en gezondheidszorg. Onder andere omdat er door bezuinigingen en overheidsbeleid snel veel verandert. En ook omdat we in de Huiswaard meer dan gemiddeld te maken krijgen met veroudering.

Vanuit de samenleving wordt verwacht dat we meer zelf doen aan onze zorg en hulp. De vraag is hoe dat kan. En hoe we voorkomen dat er gaten vallen.

Dit zijn redenen dat we als Wijkvereniging de komende tijd nog wat meer dan in het verleden hiermee samen met wijkbewoners aan de slag willen:

  • Wat speelt is op het punt van zorg en welzijn onder u?
  • Welke knelpunten doen zich daarbij mogelijk voor?
  • Hoe zien de professionele zorg- en hulpverleners voor Huiswaard dit?
  • En wat is de inzet van gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoor?
  • Hoe kunnen we samenwerken aan goede gezondheid en zorg in de wijk?
  • Wat kunnen we als Wijkvereniging Huiswaard daarbij betekenen?

Aanpak

In de maanden april t/m juni willen we dit graag verder met u en de andere betrokkenen in kaart brengen. Daarvoor houden we in april een bewonersenquête en  brengen we de cijfers voor gezondheid en zorg in de wijk in kaart. In mei interviewen we zorgverleners en beleidsmakers.

Op maandag 27  juni ‘s avonds houden we hierover in de Rekere een wijkbijeenkomst. Dan hopen we samen met geïnteresseerde wijkbewoners tot een eigen plan van aanpak vanuit de wijk en wijkvereniging te komen voor goede zorg in de wijk.

De wijkvereniging Huiswaard wil graag van u horen hoe het staat met uw beleving van gezondheid en gezondheidszorg in de buurt. Wat gaat er prima? Waar kunnen we mogelijk wat verbeteren? En ook horen we dan graag wat we hierbij als wijkvereniging kunnen betekenen.

Als wijkvereniging werken voor dit project samen met stichting ZONH (Zorgoptimalisering Noord-Holland), een dienstverlenend bureau voor ondersteuning bij zorgverbetering. Zij helpen ons kosteloos met deze aanpak.

Meer informatie kunt u krijgen via of via de trekker van dit initiatief voor de wijkvereniging: Mart Stel (0610903911).

Wij hopen op uw interesse en medewerking,

Namens de Wijkvereniging Huiswaard,

Ab Olie, voorzitter.