Logo Contactpunt Huiswaard

NIEUW in de Rekere vanaf 1 sept: ‘Contactpunt Huiswaard’

Wijkvereniging Huiswaard voert vanaf 1 september 2016 vanuit buurtcentrum De Rekere het ‘Contactpunt Huiswaard’. Bewoners kunnen daar terecht voor sociaal contact of eerste hulp bij vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg en welzijn. Het Contactpunt is bedoelde voor Huiswaard en de naastliggende buurten als het Rak-Zuid, De Horn-Zuid en Vronermeer-Noord.

Het nieuwe contactpunt wordt ingevuld door vrijwilligers uit de wijk. Voorlopig worden zij bereikbaar op de Rekere aan de Drechterwaard 16 op dinsdagochtend van 10-12 uur  en donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.  Wijkbewoners kunnen daar zo binnenlopen. De thee of koffie staat altijd klaar.

Vooraf bellen voor een afspraak kan natuurlijk ook. daarvoor kunt U tijdens de openingstijden en van maandag- tot donderdagochtend bellen naar het nummer van de wijkvereniging: 072-5629861. Mailen kan ook naar: contactpunt@wijkvereniginghuiswaard.com. U krijgt dan uiterlijk binnen drie werkdagen reactie

 Als er beperkingen zijn om naar De Rekere te komen, kunnen de vrijwilligers in overleg ook thuis langskomen.

Eenzaamheid tegengaan en eerste hulp bij vragen

Wijkvereniging Huiswaard wil met dit contactpunt vereenzaming onder wijkbewoners tegengaan. Daarnaast is het contactpunt een laagdrempelige vraagbaak voor mensen hulp kunnen gebruiken bij vragen over leven en wonen in de wijk.

De vrijwilligers van het contactpunt zijn geen professionele hulp- of zorgverleners. Zij kunnen uw eventuele problemen op dat vlak dus niet oplossen. Wél kunnen ze wijkbewoners bijstaan bij het vinden van de juiste instanties die gewenste hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Contactpunt Huiswaard kent alle dienst-, hulp- en zorgverleners in de gemeente en is goed bekend met vele sociale- en maatschappelijke organisaties in de regio. De vrijwilligers werken hier nauw mee samen.

Contactpunt Jolanda en Carolien

Belangstelling?

Het contactpunt kan nog enkele vrijwilligers gebruiken. Heeft u hierin interesse of wilt u meer weten over de taken en werkzaamheden, neem dan contact op met de wijkvereniging op  072-5629861 of

Ook als u suggesties of opmerkingen heeft over dit initiatief, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Namens de Wijkvereniging Huiswaard,
Ab Olie (voorzitter)