De uitgave Huis aan Huiswaard wordt vier maal per jaar verspreid onder alle bewoners van de wijk. Het blad wordt ook bezorgd bij adressen met een [NEE NEE]  sticker op de brievenbus. Hierdoor bereiken we alle wijkbewoners en kunnen we hen informeren over de ontwikkelingen en evenementen in de wijk.

Bewoners kunnen zelf teksten, foto’s, tips en dergelijke aanleveren. Het liefst ontvangen we dat per e-mail. Het mailadres is:  .

Kunt u uw bijdrage niet digitaal aanleveren? Dan kunt u het komen brengen, per post opsturen of in de brievenbus van de wijkvereniging deponeren. Ons kantoor aan Drechterwaard 16 is op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 geopend.

Wie Huis aan huiswaard digitaal wilt bekijken, kan hier de pdf Winter 2015 downloaden.

Oudere uitgaven:

Uitgaven 2014

Lente 2014
Zomer 2014
Herfst 2014
Winter 2014

Uitgaven 2015

Lente 2015
Zomer 2015
Herfst 2015