Bij Klas op Wielen komen kinderen met en zonder ernstig meervoudige handicaps dagelijks met elkaar in contact. Een van de doelstellingen is dat alle kinderen door die contacten van elkaar leren en er samen plezier aan beleven. Daarom wordt deze vorm van zorg & ondersteuning alleen bij gewone (basis)scholen aangeboden. Klas op wielen heeft 2 eigen lokalen in basisschool het Kompas in Alkmaar. Deze lokalen zijn zo ingericht dat de kinderen de zorg kunnen krijgen die nodig is en de zorgverleners veilig en goed kunnen werken. Denk hierbij aan tilliften, verstelbaar meubilair enz. Andere kinderen van de school zijn welkom om bij ons te komen spelen, voor te lezen, te oefenen met muziek, enzovoorts. Buiten het lokaal wordt er gezocht naar individuele activiteiten per kind, die ze samen met de andere schoolkinderen en hun begeleider kunnen doen.

 

 

kersttol